El projecte: artístic- sensorial

Taller de mestres d'Educació Infantil per treballar les emocions dels infants a través dels sons, els colors, les imatges, les textures i l'art partint de l'art de Picasso

El mateix títol de l'activitat Pica, Picasso: Un espai de trobada de diferents Arts 

ens suggereix l'abast del contingut de l'activitat.


Darrere la creació d'aquest projectet, hi trobem a la Reina Capdevila i la Roser Ros, capdavanteres de la innovació en el camp de la comunicació dels infants a través de l'art.


Formació

Objectius generals: 

 • Promoure una trobada entre llars d’infants i primer curs de parvulari d‘un mateix barri.
 • Oferir un projecte que basat en quadres de Picasso i el seu Museu, com un espai  característic del barri on som, proporcioni processos d’indagació sonora, plàstica, i sensorials en general.
 • Proporcionar material, així com recursos didàctics per a treballar a les escoles amb els infants amb una proposta que lligui diferents àrees (plàstica, expressió corporal, música, medi natural i social, llengua).
 • Involucrar als educadors de les escoles en el projecte, oferint la possibilitat de discutir, proposar i elaborar la proposició del concert final, així com les diverses propostes interdisciplinàries a portar a terme a les escoles.
 • Organitzar un acte final amb la participació activa del grup dels més grans de les llars i el més petits del parvulari, consistent en una passejada/itinerari pel museu amb tres parades davant de tres pintures que es poden veure al museu i que les escoles hauran pogut veure en detall durant la preparació de l’activitat, que inclou una acció performàtica en front cadascuna d’elles.
 • Involucrar un centre d’educació de Cicles Formatius de Llars d’infants per a col·laborar amb les escoles.

La proposta està centrada en la COMUNICACIÓ vertebrada en tres eixos:

 

1.      La verbal, corporal

2.      La sonora, musical

3.      La visual, plàstica

 

Objectius específics:  

 • Oferir diferents sons per a aprofundir en la percepció sonora i el coneixement dels sons de l’entorn tot relacionant-los amb les propostes pictòriques.
 • Desplegar un seguit de propostes sonoro-musicals, corporals i plàstiques que proporcionin una feina a fer  a les escoles participants abans de la visita.
 • Sensibilitzar als infants davant espais, entorns i situacions diferents  a les habituals.
 • Proporcionar activitats que promoguin l’emoció, l’impacte, la capacitat de sorprendre buscant en tot moment l’emoció.
 • Escoltar i reconèixer audicions lligades als ambients proposats.
 • Proposar jocs de llengua que proporcionin als infants els aspectes lúdics del llenguatge.
 • Desplegar un seguit de propostes musicals, corporals i plàstiques que proporcionin una feina a fer durant dos mesos a les escoles participants.
 • Sensibilitzar als infants davant el món sonor i visual i les produccions plàstiques i musicals.
 • Obrir la possibilitat als infants a respondre de manera natural i espontània a les propostes ofertes
 • Documentar el procés fet en les escoles, tant amb enregistraments sonors com visuals.

 

Temporització: 

Aquesta activitat està dins el Pla de formació permanent i contempla 10 hores de formació presencials i 5 hores de treball autònom.

Totes les sessions de treball es fan en el mateix Museu Picasso, cosa que permet poder veure les obres seleccionades en directe, deixant les sessions restants a les tres propostes principals: la plàstica, la llengua i la música.

L’acte de cloenda es farà un dilluns de finals dels tercer trimestre del curs en marxa.